DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Podrška roditeljima u razvoju i jačanju pozitivnih roditeljskih vještina (2012.)

     Ombudsman za djecu i IN fondacija

Istraživanje o reproduktivnom zdravlju (2012.)

     Ombudsman za djecu i "Zdravo da ste" Banja Luka

Juče, danas, sutra-trening seminar (2012.)

     Ombudsman za djecu i Omladinski centar "Petar Kočić", Romanovci

Memorandum o saradnji (2012.)

     Ombudsman za djecu i Organizacija žena "Lara" Bijeljina

Seksualna eksploatacija djece u Republici Srpskoj (2012.)

     Ombudsman za djecu i Udruženje za pomoć djeci ženama žrtvama

     porodičnog nasilja "Ženski centar" Trebinje

Saradnja na izradi Protokola o postupanju u slučaju nasilja,zlostavljanja ili zanemarivanja djece (2012.)

     Ombudsman za djecu i Udruženje građana "Budućnost" Modriča

Saradnja na izradi Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece (2012.)

     Ombudsman za djecu i "Udružene žene" Banja Luka

Preventivne mjere zdravstvene zaštite djece u obrazovnom sistemu (2012.)

     Ombudsman za djecu i Međunarodna asocijacija doktora medicine, Bijeljina

Panel diskusija: Evropska unija u školi (2012.)

     Ombudsman za djecu i Centar za promociju evropskih vrijednosti

     "EUROPLUS" Doboj

Jačanje sistema dječije zaštite u svrhu borbe protiv nasilja nad djecom (2012.)

     Ombudsman za djecu i UNICEF

Prosjačenje djece u Republici Srpskoj (2011.)

     Ombudsman za djecu i Udruženje građana "Otaharin" Bijeljina

Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi (2011-2013.)

     Ombudsman za djecu i Save the Children

Briga o djeci s posebnim potrebama (2010-2012.)

     Ombudsman za djecu i Udruženje za pomoć djeci s posebnim potrebama,

     Doboj

Podrška djeci koja su smještena u ustanovama socijalnog zbrinjavanja (2010-2014.)

     Ombudsman za djecu i Flexus Jeugdplein, Holandija

Okrugli sto - Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u  krivičnom postupku RS i Uredba o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima (2010.)

     Ombudsman za djecu i Biro za ljudska prava Tuzla i Udruženje

     medijatora BiH

Panel diskusija - "Djeca prije svega" (2010.)

     Ombudsman za djecu i Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS

Ne alkoholu među mladima (2009-2010.)

     Ombudsman za djecu i Mreža savjeta učenika srednjih škola

Zakone uskladiti sa međunarodnim standardima (2009.)

     Ombudsman za djecu i Helsinški parlament građana Banjaluka

Seksualno nasilje nad djecom (2009.)

     Ombudsman za djecu i Udruženje građana "Budućnost" Modriča

Edukacijom do prava djece (2009.)

     Ombudsman za djecu i "Zdravo da ste" Banja Luka