ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

У Бањалуци је данас у организацији Министарства правде одржан Округли сто о унапређењу система казни и казненој политици у Републици Српској када су у питању кривична дјела против полног интегритета са акцентом на кривична дјела полног насиља над дјецом.

У раду Округлог стола учествовали су  представници Владе Републике Српске, Омбудсмана за дјецу Републике Српске, правосудних институција, Клинике за дјечије болести Универзитетске болнице Клиничког центра, Правног факултета као и Центра за социјални рад у Бањој Луци​.

„Намјера, идеја и жеља Министарства правде као организатора овог скупа јесте, прије свега, да Република Српска постане безбједније мјесто за живот и одрастање сваког дјетета. При томе, изречена или запријећена казна само је дио алата и механизма", рекао је овом приликом министар Касиповић.

Он је истакао да је веома важан дио едукација дјеце од најранијег узраста, родитеља, наставника, васпитача као и свих оних који раде са дјецом, како би могли препознати и указати на опасност.

"У наредном периоду Министарство правде Републике Српске, опредијелиће се за обим промјена и начин на који ће се конципирати Нацрт Кривичног закона, потом га прослиједити на јавну расправу у којој ће доћи до релевантних мишљења, те ће се са конкретним приједлозима изаћи пред Народну скупштину Републике Српске", најавио је министар Касиповић.

Професор правног факулета Универзитета у Бањој Луци, Иванка Марковић, изразила је задовољство што Влада Републике Српске показује заинтересованост да се уђе у реформу Кривичног закона РС, када је ријеч о кривично-правној заштити полног интегритета дјеце и нагласила да треба пооштрити обим кривично-правне заштите полног интегритета дјеце.

Омбудсман за дјецу истакла је да систем заштите дјеце захтијева мјере и активности различитих ресора које се морају предузети да би се умањили ризици сексуалног искориштавања и злостављања дјеце. Једна од мјера која може допринијети бољој заштити дјеце је и успостављање регистра починилаца ових кривичних дјела, затим казнена политика али и добна граница дјеце која се додатно штите од ових кривичних дјела. Посебно је истакла важност ангажовања стручњака различитих профила и из различитих ресора како би се у датим условима обезбиједила најбоља могућа нормативна рјешења.