ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Омбудсман за дјецу данас је разговарала са гдином Златаном Клокићем, министром за економске односе и регионалну сарадњу и његовим сарадницима o важности координације различитих служби и институција у остваривању права дјеце,  како унутар истог ресора тако и између различитих ресора и улози министарства у остваривању потребне координације.

Недовољна координација рада надлежних служби и институција у планирању политика и одређивању приоритета, доводи у питање остваривање права дјеце по различитим основама. Иако је Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања за период  2009-2014, која има за циљ унапређење системских модела социјалне и породично-правне заштите дјеце без родитељског старања и односи се на област хранитељства, усвојења, старатељства и институционалног збрињавања дјеце, као приоритет дефинисала измјене и допуне Породичног закона, наведени закон још увијек није измјењен, нити су унапређени системски модели породично правне заштите дјеце без родитељског старања.