ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

У Загребу је 28. и 29. маја 2015. године одржана редовна Годишња конференција омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе под називом „Права дјетета - између интереса родитеља и дужности државе˝ којој су присуствовали и бројни други стручњаци, представници државне и јавне власти, организација цивилног друштва.

Избор теме подстакнут је појавама као што су противљење једног броја родитеља обавезном вакцинисању дјеце, ставови везани за физичко кажњавање дјеце, манипулације дјецом у поступку развода брака и сл. Ова, али и бројна друга питања дјечијег одрастања, отварају питање остваривања у пракси једног од основних права дјетета, права на најбољи интерес дјетета.

Најбољи интерес дјетета, и као право и као један од четири основна принципа Конвенције о правима дјетета, захтијева да се у свим поступцима и у свим одлукама које се односе на дјецу, у сваком појединачном случају процијени и образложи шта јесте најбољи интерес дјетета.

Конференцији је присуствовала и омбудсман за дјецу Републике Српске др Нада Граховац, која је говорила о искуству омбудсмана за дјецу и поступању институција у процјени најбољег интереса дјетета. Пракса потврђује да је за остваривање овог права дјетета неопходно приступити разради критерија који могу послужити у процјени и оцјени најбољег интереса.