ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

4.јуна широм свијета обиљежава се Међународни дан дјеце жртава насиља. Овај дан додатно наглашава важност заштите права дјеце и међународне борбе против насиља над дјецом. То је и додатна обавеза за државу да преиспита да ли је одговорила на потребе дјеце и њихово право на заштиту од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања и да ли је предузела све потребне мјере за одрастање дјеце у средини која пружа поштовање и подршку и у којој нема насиља, јер само таква средина подстиче развој личности дјетета и ствара грађане одговорне према себи и према другима.

Не постоји ни један разлог због којег би дијете трпјело насилно понашање било кога, нити и један разлог којим се може правдати изостанак реакције надлежних служби у заштити дјетета.

Поводом обиљежавања Међународног дана дјеце жртава насиља, данас је у организацији Министарства породице, омладине и спорта и Омбудсмана за дјецу, у Административном центру Владе Републике Српске одржан округли сто „Право дјетета на заштиту од насиља" којем су присуствовали представници релевантних институција и невладиног сектора.

Поздравну ријеч упутила је министрица породице, омладине и спорта др Јасмина Давидовић наглашавајући да је насиље над дјецом друштвено крајње неприхватљив облик понашања који оставља дуготрајне посљедице на физичко и ментално здравље дјетета, његов психо-социјални развој и будући живот.

Омбудсман за дјецу говорила је о примјени Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, а Министарство породице омладине и спорта презентовало је податке према другом Извјештају о броју дјеце жртава насиља у Републици Српској.

У дискусији која је услиједила указано је на важност доношења стратешког документа о дјеци, мјера психосоцијалне подршке дјеци жртвама насиља, те сталне едукације запослених у образовном и социјалном сектору и неопходност стручног надзора у поступању у социјалном сектору.