ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

У организацији Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, у Бијељини је 22. и 23. јуна одржана конференција о теми „Остваривање и заштита људских права и слобода кроз законодавни оквир, тренутно стање и планови институција БиХ у области људских права".

Циљ конференције је утврђивање тренутног стања људских права у Босни и Херцеговини, сагледавање проблема и проналазак рјешења за унапређење људских права у БиХ, те праћење реализације закључака који ће произаћи са конференције.

Спровођење парламентарног надзора над институцијама и организацијама, засновано на принципима уставности, законитости и демократичности у функцији је јачања одговорности надлежних институција за предузимање потребних мјера у складу са законом утврђеним овлаштењима, а у циљу јачања система заштите људских права на свим нивоима власти. Конференцији је присуствовала и омбудсман за дјецу Републике Српске, др Нада Граховац.