ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Омбудсман за дјецу Републике Српске, др Нада Граховац данас је у Министарству здравља и социјалне заштите разговарала са помоћницом министра, гђом Бранком Сладојевић о остваривању права дјеце по различитим основама из надлежности овог ресора. Омбудсман за дјецу је посебно указала на проблеме усвојења дјеце, право дјеце на издржавање, остваривање права дјеце у поступку развода брака родитеља, те на потребу измјена и допуна Породичног закона, који у овим областима није усмјерен на потребе дјетета и његов најбољи интерес, на шта се указује пријавама институцији по овом основу, а на шта указују и институције надлежне за поступање у овим ситуацијама.

На састанку је указано и на неопходност сталног и континуираног стручног надзора који мора бити и у функцији превенције како би се обезбједио једнак приступ у примјени прописа у остваривању права и интереса дјеце по различитим основама, избјегле ситуације да поступци трају годинама, да се не поступа по налогу другостепеног органа, да мишљење дјетета није узето у обзир у доношењу одлука које се њега тичу.