ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

И дјеца у сукобу са законом су само дјеца. Иако Омбудсман за дјецу није примио жалбе којима се указује на повреде њихових права нити у поступку изрицања мјере, нити њиховог издржавања, по службеној дужности Институција је покренула иницијативу за унапређење бриге и за ову категорију дјеце.

Њихова права уређена су бројним међународним документима, а домаће законодавство их је  дефинисало и Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.

Законом је уређено да реакција друштва према малољетницима у сукобу са законом мора бити у сразмјери са околностима које се тичу малољетника и околностима извршеног дјела у сваком конкретном случају. При томе се треба осигурати поступност, што значи да се законом утврђене најтеже санкције користе као посљедње средство. Основни циљ овог приступа је да је реакција друштва усмјерена на личност малољетника, његову рехабилитацију и реинтеграцију у друштво, зато се адекватна алтернативна рјешења траже изван оквира формалне кривичне процедуре.

Статистички подаци указују да је са сваком годином евидентиран све мањи број дјеце у сукобу са законом и ти подаци заиста охрабрују.

Тако је 2010. године евидентирано 705 дјеце, док је 2014. године евидентирано 359 дјеце што је готово упола мањи број.

Највећи број дјеце је узраста 16-18 година - 259, а број дјеце до 14 година, оних који нису кривично одговорни, је 23, што је знатно мање у односу на 2013. годину када их је евидентирано 36.

Од укупног броја дјеце евидентиране у сукобу са законом 26 су дјевојчице, (у 2013. их је било 14).

Оваквом понашању дјеце често претходи или га прати занемаривање дјетета у породици и напуштање школе. Кривична дјела су извршена најчешће са другим малољетницима или млађим пунољетним лицима. Дјеца извршиоци кривичних дјела долазе из свих социјалних статуса.

Најчешће кривична дјела која чине малољетници су кривична дјела против имовине - 284 и кривична дјела против живота и тијела - 36.

Васпитна мјера, упућивање у васпитно-поправни дом изриче се када је потребно предузети трајније и интензивније мјере васпитања малољетника уз његово одвајања из дотадашње средине. У васпитно-поправном дому тренутно је 12 малољетника.