ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

У организацији УНИЦЕФ-а Босне и Херцеговине одржане су Радионице са фокусом на поступање са дјецом у сукобу са законом и у контакту са законом, те поступању у случајевима насиља над дјецом. Радионице су одржане по групама у Бањалуци, Сарајеву и Бијељини, а присуствовали су представници  општина: Мостар, Фоча, Маглај, Живинице, Бијељина, Приједор, Босански Петровац, Брчко, Дервента, Градишка, Зворник, Власеница, Милићи, Братунац и Сребреница. Формиране општинске комисије за социјалну заштиту и инклузију из наведених општина, чине представници сектора локалне самоуправе, центара за социјални рад, полиције, образовних установа, здравстевног сектора, локалних невладиних организација, медија и других релевантних актера у друштвеној заједници.

Представник Омбудсмана за дјецу Андреа Станковић је у улози предавача говорила о Протоколу о поступању  у случају насиља, занемаривања или злостављања дјеце, његовој примјени, начину препознавања дјеце жртава различитих облика насиља, злостављања или занемаривања, пријављивању и поступању надлежних установа, као и о Закону о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске.

Општи закључци учесника радионица су да је потребно додатно радити на сензибилизацији и подизању свијести свих, како дјеце тако и родитеља и професионалаца и медија у вези са насиљем, злостављањем или занемаривањем дјеце али и о дјеци која су у сукобу или контакту са законом. Учесницу су истицали да су им у раду потребни и неки минимални стандарди који су законом наведени али не постоје у њиховом заједницама (посебно опремљене просторије за испитивање малољетника, васпитни центри, адекватан стучни кадар за рад с дјецом), додатне едукације професионалаца као и супервизија. Учесници су истицали потребу  провођења законских процедура, поштовања законских одредби у срединама „незамјерања", креирања адекватних програма и праћење њихове реализације, те евентуално санкционисање за непровођење датих овлаштења.