ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

И права дјеце су људска права.

У поводу 10. децембра, Међународног дана људских права, Омбудсман за дјецу указује на повреду права дјетета на издржавање, посебно у случајевима развода брака и прекида ванбрачне заједнице. Право дјетета на издржавање, право је дјетета и не зависи од односа међу родитељима нити од статуса брачне заједнице.

Дијете има право на издржавање, а родитељи, прије свих, имају и обавезу и одговорност, обезбиједити остваривање овог његовог права. Системске мјере морају обезбједити да родитељи ту своју обавезу и извршавају.

За унапређење система заштите дјетета и његовог права на издржавање, неопходне су измјене и допуне Породичног закона. Законом није утврђен минималан износ који родитељ мора обезбиједити за издржавање дјетета; плаћање процента од његове плате, најчешће није одраз његових стварних могућности.

Извршење на плати или другом сталном новчаном примању родитеља ради издржавања дјетета, није законом постављено као приоритет у односу на друга потраживања без обзира кад су она настала, из чега произилази да дијете не само да нема приоритет добити средства за издржавање, већ је та обавеза у реду чекања - кад се за то стекну услови; ако родитељ већ има кредитна задужења којима је оптеретио плату, дијете треба чекати да се кредит отплати.

Нажалост, свакодневно смо свједоци ситуација да су права дјеце и по овом основу не само повријеђена, већ и озбиљно угрожена. Неплаћање алиментације узрокује бројне проблеме и ризике у вези са задовољавањем не само развојних потреба дјетета и потреба дјетета за социјалном интеграцијом већ и основних потреба дјетета.