ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

У оквиру пројекта „Правда за свако дијете", који проводи УНИЦЕФ БиХ, у организацији Центра за истраживање политике супротстављања криминалитету из Сарајева, у Зеници је од 17-18. децембра одржана интерактивна радионица „Дјеца у ризику и дјеца у контакту са законом: Изазов интердисциплинарног приступа".

У раду радионице учествовали су представници пет студијских програма (право, психологија, социјални рад и криминологија са криминалистиком) који се изучавају на Универзитету у Сарајеву, Универзитету у Бањалуци, Свеучилишту у Мостару, и Универзитету у Зеници. Представници поменутих високошколских установа, потписали су 2014. године Споразум о сарадњи са УНИЦЕФОМ БиХ, па је ова интерактивна радионица одржана као једна експериментална активност са представницима пет студијских група, а у фокусу интереса били су проблеми са којима се сусрећу „дјеца у контакту са законом - дјеца жртве, дјеца свједоци и извршиоци кривичних дјела".

Циљ пројекта и одржане радионице је скретање пажње на потребу јачања правног, политичког и друштвеног окружења с циљем секундарне и терцијарне превенције за дјецу у ризику и дјецу у контакту са законом, стварање услова за јачање ефикасне подршке и заштите дјеце жртава, дјеце свједока у кривичним поступцима и дјеце субјеката у грађанским поступцима, ради што боље заштите ове дјеце и њихових интереса.

У раду радионице је на позив организатора учествовао и представник Омбудсмана за дјецу.