DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Dječiju nedjelju pod motom „Dječiji svijet-moj svijet" članovi UG djece i lica sa poteškoćama u razvoju „Tračak nade" proslavili su u prostorijama ovog Udruženja kreativnom radionicom Zajedno stvaramo čaroban svijet, u kojoj su imali podršku i pomoć stručnog tima volontera - sudenata Defektološkog fakulteta iz Foče i predstavnika Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči. Bojili su se kamenčići, pripremale podloge za mozaičke postavke i oživljavanje motiva iz "čarobnog svijeta" mašte članova Udruženja, a svoje radove izložiće u narednom periodu za građane lokalne zajednice, što je standardna praksa ovog udruženja.

Udruženje ima stalnu podršku i pomoć stručnjaka - defektologa, logopeda, koji im pomažu u organizovanju radionica sa ciljem razvoja vještina, sposobnosti, motivisanosti za rad i kooperativnosti korisnika, a radionice su raznovrsne kao što su kulinarske, krojačke,  sportsko-rekreativne i muzičko-zabavne. Predstavnica Ombudsmana za djecu podsjetila je na UN Konvenciju o pravima djeteta, a i domaće propise u ostvarivanju prava djece sa poteškoćama u razvoju, na njihovo ravnopravno učešće u društvu, u kojem treba da uživaju pun i dostojan život, u uslovima u kojima se obezbjeđuje njihovo dostojanstvo, postiže samostalnost i olakšava aktivno učešće u zajednici.