DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Zamjenica ombudsmana za djecu dr Nada Grahovac položila je svečanu zakletvu pred predsjednikom Narodne skupštine dana 13.08.2018. godine, čime su se, prema Zakonu o Ombudsmanu za djecu, stekli uslovi da stupi na dužnost zamjenika ombudsmana.

Nada Grahovac  je rođena u Banjaluci, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci kao student generacije. Magistarski rad je odbranila 2008. godine, a 2013. godine je stekla zvanje doktora pravnih nauka.

Odlukom Narodne skupštine 2009. godine izabrana je za prvog ombudsmana za djecu Republike Srpske, i tu funkciju je obavljala dva mandata. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija, stručnih skupova i seminara na temu promocije i zaštite ljudskih prava i prava djece, i objavila je brojne radove o zaštiti prava i interesa djece.