DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Nastavljajući dobru saradnju sa Srednjiškolskim centrom „Nikola Tesla" u Brodu, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, ponovo je, po prethodnom dogovoru, posjetio Centar i sa đacima trećeg razreda održao dvije radionice na temu vršnjačkog nasilja.

Radionice su obuhvatile učenike svih odjeljenja trećeg razreda, a imajući u vid dob učesnika naglasak je stavljen na seksualno nasilje i njegove posljedice, te na zloupotrebu moderne tehnologije i društvenih mreža kao sredstva i načina za seksualno uznemiravanje. Tema je izazvala značajno interesovanje i vrlo zanimljive i otvorene diskusije, u kojima su đaci iznosili svoje mišljenje, kao i stav o tome da li bi se, kada i kome mogli obratiti radi savjeta i pomoći u vezi sa temom, seksualnim i reproduktivnim zdravljem.

Posebno su bili zanimljivi njihovi odgovori i komentari kako bi oni postupali u nekim zamišljenim situacijama, te razmišljanja i stavovi koji se tiču i odnose na pitanja morala i sistema vrijednosti u društvu i vremenu u kojem živimo. U diskusiji su postavili i pitanje uticaja sadržaja programa i materijala koji se emituje ili objavljuje putem nekih medija i društvenih mreža, te efikasnosti institucija i ustanova u postupku preventivnog djelovanja i suzbijanja nasilja.

Na kraju, učenici su izrazili zadovoljstvo učešćem u radionici, načinom rada, i predložili  da se ovakve radionice organizuju i za njihove roditelje.