DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz Doboja održali su radionicu za učenike Medicinske škole i volontere UG "MFS-Emmaus" na temu vršnjačkog nasilja. Radionica je jedna od aktivnosti projekta „Budimo promjena" u kome je Ombudsman za djecu, kancelarija Doboj  partner UG „MFS-Emmaus".

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu učestvovali su na treningu za vršnjačke edukatore koji je održan u martu 2019. Tokom treninga su stekli znanja i vještine koje im omogućavaju da budu angažovani kao vršnjački edukatori.

Radionica održana u Medicinskoj školi je prva u nizu planiranih dvadeset radionica za učenike srednjih i osnovnih škola na području Doboja, koje će se održati početkom nove školske godine.

Vršnjačka edukacija se pokazala kao najefektivniji način prenošenja znanja i prevencije pojava vršnjackog nasilja, te je u posebnom interesu Ombudsmana za djecu da se Mreža mladih savjetnika održava i kontinuirano proširuje.