DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Gradskoj upravi Bijeljina, održan je sastanak Radne grupe za bezbjednost i zaštitu djeteta, kome je pored stalnih članova, prisustvovala i predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz kancearije u Bijeljini.

Razmatrani su najaktuelniji problemi djece koja su u visokom riziku, kao i mogućnosti podrške relevantnih institucija, čiji su predstavnici članovi Tima (Centar za socijalni rad, Centar javne bezbjednosti, Dom zdravlja, Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć..) i Ombudsmana za djecu, u okviru svojih nadležnosti

Sem toga, Radna grupa je analizirala nacrt dokumenta „Referalni mehanizmi za djelovanje u slučajevima odustajanja od obrazovanja", koji bi  se koristio u radu Mobilnog interventnog tima  Grada Bijeljina.