DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji Fondacije „Lara"U Banjoj Luci je danas održano savjetovanje „Multisektorska saradnja i unapređenje sigurnosti žrtava nasilja u porodici".

Cilj savjetovanja je bio da se doprinese razumijevanju i boljoj primjeni  standarda Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), sa posebnim fokusom na aspekt bezbjednosti žrtava i upravljanje sigurnosnim rizicima.

Savjetovanju su prisustvovali profesionalci/ke iz vladinog i nevladinog sektora kao i predstavnice Ombudsmana za djecu, a cilj diskusije je da se unaprijedi praksa postupanja u upravljanju rizicima u situacijama nasilja i spriječi ponavljanje nasilja ili situacije visokog bezbjedonosnog rizika po žrtve ali i službenike/ce koje rade na sprečavanju nasilja.