DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na početku i ove školske godine, Ombudsman za djecu provodi aktivnosti u okviru programa „O tvojim pravima u tvojoj školi". Širom Republike Srpske, u osnovnim i srednjim školama, planirane su radionice na temu: „Da li znamo šta je nasilje?"

Ovogodišnji program započeo je radionicom u Srednjoškolskom centru Foča. Zgrada Centra je skoro obnovljena, dobro opremljena i pruža dobre uslove za rad kako učenicima, tako i njihovim profesorima i osoblju.

Radionici je prisustvovalo 25-oro djece II razreda Gimnazije. Razgovaralo se o nasilju, njegovim oblicima, karakteristikama. Učenici su se otpočetka aktivno uključili i svojim pitanjima i primjedbama pokazali da im tema nije strana i da već dosta znaju o vrstama, uzrocima i posljedicama nasilja na žrtvu. Iznosili su svoje stavove i shvatanja pojma nasilja. Saglasili su se da je vrlo važna edukacija o ovoj temi, kako bi prevencija nasilja bila što uspješnija.

Radionicom su bili veoma zadovoljni i izrazili želju da se i neke druge teme obrade na sličnim radionicama.