DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu održali su radionicu u Građevinskoj školi u Banjoj Luci, pod nazivom „Da li znamo šta je nasilje?".

Članovi Savjeta učenika aktivno su učestvovali u raspravi, izražavajući svoja mišljenja i postavljajući pitanja. Posebno im se svidjela igra „Šta ako", u kojoj su kroz interakciju jednih sa drugima pokazali zavidan nivo kreativnosti i znanja. U primjerima su uspijevali prepoznati o kojim vrstama nasilja je riječ i kako na odgovoran način pristupiti problematičnim situacijama, kome se obratiti u slučajevima da se takve situacije dogode. Posebno smo razgovarali o psihičkom nasilju, gdje su se složili da su djevojčice te koje su sklonije toj vrsti nasilja, da su lijepe riječi zlata vrijedne, te da govoreći ružno o drugima u stvari govorimo ružno o sebi.

Nakon radionice, učenici su rekli da im je razgovor bio koristan i da će svoja zapažanja prenijeti vršnjacima na časvima odjeljenske zajednice, gdje će moći i sa ostalim drugarima otvoreno da razgovaraju o temi nasilja. Iskazali su želju da se opet družimo nekom drugom prilikom.