DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici institucije Ombudsmana za djecu posjetili su Školu učenika u privredi.

Razgovarali su sa psihologom o školskim aktivnostima i tekućim problemima sa kojima se škola susreće.

Radionici pod nazivom „Da li znamo šta je nasilje?" prisustvovali su učenici prvog razreda. Razgovaralo se o vrstama, oblicima, uzrocima i posljedicama nasilja. Učenici su aktivno učestvovali u diskusijama i svojim primjedbama, komentarima i pitanjima pokazali svoj interes, ali i zavidan nivo znanja o temi.