DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U sklopu radionica „O tvojm pravima u tvojoj školi" predstavnici institucije Ombudsmana za djecu posjetili su Osnovnu školu „Borisav Stanković" u Banjaluci.

U razgovoru sa rukovodstvom, saznali smo da školu pohađa 690 učenika, ali je, nažalost, prisutan trend opadаnja broja novoupisanih učenika. U školi djeluje više sekcija, a pohvalili su se i zavidnim rezultatima učenika na regionalnim i državnim takmičenjima.

Radionici „Da li znamo šta je nasilje?" prisustvovali su po dva predstavnika Savjeta učenika iz svih razreda od VI do IX razreda. U uvodnom dijelu učenici su upoznati sa teorijskim dijelom o pojmu i karakteristikama nasilja, dok su u drugom dijelu kroz igru uloga, učenici iznosili svoja mišljenja kako bi se ponašali u pojedinim spornim situacijama. Pokazali su zavidan nivo znanja o problemu nasilja, a posebno u dijelu koji se odnosi na nasilje na internetu. O temi nasilja, kako kažu, razgovarali su na časovima odjeljenske zajednice i na časovima Savjeta učenika. Raduje saznanje da su se svi složili oko toga da na nasilje ne treba odgovarati novim nasiljem, a učenicima je prezentovan i točak ponašanja kao odgovor na nasilno ponašanje.

Po završetku, izrazili su želju da se u narednom periodu ponovo održi radionica slična ovoj, ali na drugu temu, te smo temu za sledeću radionicu ostavili učenicima na izbor.