DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U povodu 30 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta, Ombudsman za djecu je u saradnji sa UB Foča Centar za zanemarenu i zlostavljanu djecu pri Centru za majku i dijete i Medicinskim fakultetom Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu, organizovao okrugli sto „Zaštita prava djece i borba protiv nasilja nad djecom", u čijem radu su učestvovali predstavnici centara za socijalni rad, vaspitno-obrazovnih ustanova, policijskih uprava i zdravstvenih ustanova sa područja Foče, Trebinja i Romanijsko-Sarajevske regije.

Predstavljeni su rezultati i iskustva u dosadašnjoj, četvorogodišnjoj praksi Centra za zlostavljanu i zanemarenu djecu, koji je osnovan kao odgovor na potrebe društvene zajednice da se prepozna nasilje nad djecom i da se djeca koja su izložena nekom od oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i dodatno zaštite, da se kroz adekvatan psihomedicinski tretman osnaže i prebrode traume.

Ombudsman za djecu je istakla nedostatak koordinacije u radu nadležnih službi i institucija u planiranju i definisanju politika i određivanju prioriteta u ostvarivanju prava i interesa djece i njihovoj zaštiti i važnost blagovremene reakcije svih subjekata zaštite.

Učesnici su utvrdili smjernice budućeg djelovanja i usvojili zaključke, s ciljem unapređenja društvene brige i zaštite  djece od svih oblika zanemarivanja, nasilja i zlostavljanja, te istakli potrebu kontinuirane edukacije, kako djece, tako i zaposlenih u svim subjektima zaštite.