DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Dana 15.11.2019.godine predstavljena je kampanja „Jačanje medijske pismenosti kod djece u Republici Srpskoj", koju je pokrenulo Ministarstvo saobraćaja i veza u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, Republičkim pedagoškim zavodom i Radio-televizijom Republike Srpske.

Cilj kampanje je podizanje nivoa svijesti kod djece o značaju medija, načinu kreiranja medijskog sadržaja, korištenja medijskih informacija, tumačenja, analize i vrednovanja medijskih poruka.

Kampanja „Jačanje medijske pismenosti kod djece u Republici Srpskoj" putem foruma i debata za učenike, školskih novina, upoznavanja rada lokalnih medija, izrade priručnika te brojnih drugih mjera, treba da ponudi učenicima određene smjernice, ali prije svega, da zaštiti njihova prava.

U vremenu brze i sveobuhvatne digitalizacije, u kome nove tehnologije nude ogromne mogućnosti u stvaranju, pristupanju i plasiranju informacija, izuzetno je važno da učimo djecu da kritički razmišljaju, da prepoznaju štetne medijske sadržaje i da znaju kako da zaštite svoja prava. Medijska pismenost i razvijanje svijesti o važnosti medija u savremenom društvu važan su preduslov zaštite prava privatnosti i bezbjednosti djece u medijima.