DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Povodom obilježavanja 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Ombudsman za djecu Republike Srpske organizovao je okrugli sto na temu „Djeca u hraniteljstvu u Republici Srpskoj". Domaćin skupa bila je kancelarija Ombudsmana za djecu u Bijeljini.

Skup su otvorili Dragica Radović, ombudsman za djecu i Pavle Paunić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite, a u radu su, pored predstavnika 13 centara za socijalni rad regije Semberije, Posavine, Majevice i Podrinja (socijalni radnici, psiholozi, pravnici), učestvovali i predstavnici obrazovnih institucija, nevladinog sektora, kao i mladi iz asocijacije srednjoškolaca.

Predstavnici Institucije prezentovali su rezultate istraživanja „Djeca u hraniteljstvu u Republici Srpskoj", koje je Ombudsman za djecu realizovao tokom 2019. godine, nakon čega je uslijedila diskusija. Prisutni su iznosili svoja iskustva, probleme i pozitivne primjere, kao i ideje za unapređenje hraniteljstva. Posebno je bilo zapaženo prisustvo hraniteljke i dvije  djevojke (sestre), koje su bile u hraniteljstvu. To je bila prilika da učesnici okruglog stola čuju autentična iskustva i sugestije onih koji su direktni akteri u hraniteljstvu. Djevojke su iznijele svoja pozitivna iskustva, pričale su o benefitima boravka u hraniteljskim porodicama, kao i podršci centra za socijalni rad na putu njihovog osamostaljivanja. Hraniteljka je govorila o svojim motivima, iskustvima i preprekama, ali i ljepoti hraniteljstva, uz poruku da zanimanje hranitelja, kojim se bavi 14 godina ne bi mijenjala za svoje zvanje dipl. pravnika.

U diskusijama su se iskristalisale ideje, iz kojih će proizići zaključci, koje će definisati Ombudsman za djecu Republike Srpske u okviru posebnog izvještaja.