DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas je u Banjoj Luci održana prezentacija Smjernica za prepoznavanje diskriminacije u oblasti obrazovanja.

Smjernice je izradila Radna grupa sačinjena od predstavnika svih nadležnih ministarstava prosvjete u BiH, u periodu od decembru 2015. godine do maja 2017. godine. Skupu su prisustvovali predstavnici škola ministarstava i Ombudsmana za djecu.

Smjernice su predstavljene kroz 7 tačaka i daju upute za prepoznavanje i preporuke za zaštitu od diskriminacije u obrazovanju. Smjernicama se, pored ostalog, doprinosi stvaranju inkluzivnog i sigurnog okruženja u školama, uz puno uvažavanje etničke raznolikosti Bosne i Hercegovine.