DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Grupa učenika trećeg i četvrtog razreda OŠ „Sveti Sava" iz Foče sa pedagogom i učiteljicom posjetila je kancelariju Ombudsmana za djecu u Foči, kao dio aktivnosti škole na obilježavanja 30 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.

Učenici su se pohvalili nizom aktivnosti s ciljem promocije prava djeteta, koje su organizovali u školi. Zanimao ih je način rada Institucije, te kako i kada se mogu obratiti kancelariji Ombudsmana za djecu.

Ombudsman za djecu ih je upoznala sa osnovnim pravima djece zagarantovanih Konvencijom, načinom njihovog ostvarivanja i zaštite i pozvala ih na saradnju, uz ohrabrenje da slobodno iznose svoje probleme, stavove i mišljenja, ali i da ne zaborave na svoje obaveze.