DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U  organizaciji Udruženja građana za promociju  obrazovanja Roma „Otaharin" iz  Bijeljine, a u okviru projekta „Prihvatanje rodne ravnopravnosti za bolju perspektivu djevojčica i žena Romkinja", u Bijeljini je održana konferencija na temu „Zajedno za bolji položaj žena i djevojčica Romkinja''.

Konferencija je bila prilika za razmjenu iskustava predstavnika romske zajednice i nadležnih institucija na republičkom i lokalnom nivou i u tom smislu unapređenje multisektorske saradnje u cilju poboljšanja položaja žena i djevojčica Romkinja.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici iz pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, predškolskih ustanova, socijalne zaštite, Gender centra, lokalne uprave grada Bijeljine i Ombudsmana za djecu.

Uvodna izlaganja imali su direktorica Gender centra Vlade Republike Srpske Mirjana Lukač, zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske mr Jovanka Vuković, izvršni direktor UG „Otaharin" Dragan Joković i Ljubica Mlađenović predstavnik GU Grada Bijeljina.

Jedan od zaključaka konferencije je da multisektorskim pristupom treba kontuinuirano raditi na edukaciji i obrazovanju romske djece, posebno djevojčica, na njihovom osnaživanju, između ostalog i u cilju prevencije ulaska  u maloljetničke brakove ili vanbračne zajednice.