DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Uz podršku Unicef-a BiH i Ambasade Kraljevine Norveške, u organizaciji Genesis Projecta u Doboju je danas organizovan okrugli sto „Obrazovna dijaloška platforma".

Cilj okruglog stola je pružanje informacija o rezultatu istraživanja PISA 2018 za Bosnu i Hercegovinu i razmatranje nekih od ključnih nalaza, kao i poticanje dijaloga sa širom javnošću kako bi se svi aktivno uključili i zalagali za pokretanje reforme obrazovanja i promjene politika u pravcu poboljšanja ishoda učenja, te poticanje učesnika da dobijene informacije prenesu ostalim relevantim akterima i ciljnim grupama u lokalnoj zajednici. Doboj je jedna od deset lokacija u Bosni i Hercegovini u kojima su organizovani dijalozi na ovu temu.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Doboja, predstavnici nevladinog sektora, vjerskih zajednica kao i gradske uprave. Na poziv organizatora u radu okruglog stola učestvovali su i predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj.

Nakon što su prof. dr Ivana Zečević i prof. dr Slavica Tutnjević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci predstavile rezultate PISA istraživanja i obrazložile najvažnije i osnovne komponente preporuke proizašle iz rezultata, učesnici su imali priliku da iznesu konkretne prijedloge koji bi bili primjenjivi u postojećem obrazovnom sistemu, a doveli bi do poboljšanja učeničkih funkcionalnih znanja na koje se PISA testiranje i odnosi.

Predstavnici Ombudsmana za djecu istakli su neophodnost uključivanja djece u ovakve događaje i važnost da se i djeca pitaju za mišljenje u vezi sa trenutnim stanjem u našem osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, što je jedno od njihovih osnovnih prava prema UN Konvenciji o pravima djeteta.