DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Dok se svi pokušavamo prilagoditi situaciji bez presedana koja je pogodila sve zemlje svijeta, ombudsmani i komesari za djecu širom Evrope suočavaju se s novim izazovom: kako nastaviti s poštovanjem prava djece u trenutnom kontekstu restrikcija usljed pandemije COVID-19. Ova situacija koje se brzo razvija i mijenja i dalje će uveliko uticati na djecu uopšteno i pogoršavati uslove života većine ranjivih grupa. ENOC i njegovi članovi će i dalje pažljivo pratiti situaciju sve djece, kao i reakcije lokalnih, nacionalnih i evropskih organa tokom mjera izolacije i nakon njihovog okončanja. Mi ćemo i dalje dijeliti ključne informacije, dobre praktične primjere i iskustva da bi djeca i njihove porodice bili bezbjedni i njihova prava ispoštovana kako to garantuje Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta (1989.) i drugi relevantni evropski i međunarodni instrumenti ljudskih prava.

Prilog:Evropska mreža Ombudsmana za djecu (ENOC), Izjava Biroa ENOC-a, "Prava djece u kontekstu izbijanja pandemije COVID-19".