DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetila je Udruženje građana za pomoć djeci i licima oboljelim od autizma „Drugačiji svijet" u Bijeljini. U razgovoru, pored ostalih tema, članice Udruženja iznijele su najznačajnije probleme, koji opterećuju njihovu 24-časovnu brigu  i staranje o djeci oboljeloj od autizma. Kao najaktuelniji problem su istakle primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, a vezano za novouvedeno pravo na naknadu roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Na kraju posjete zamjenica ombudsmana je istakla da je rad udruženja kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou veoma bitan u cilju podizanja društvene svijesti o potrebama i problemima djece i lica oboljelih od autizma i njihovih porodica, čime se unapređuje njihov položaj u zajednici. Prisutni članovi udruženja „Drugačiji svijet" su izrazili zahvalnost Instituciji ombudsmana za djecu Republike Srpske na razumijevanju i podršci.