DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U organizaciji koalicije organizacije osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina "Kolosi", kao dio zajedničke aktivnosti programa Myright, 21.10.2020.godine u Bijeljini je održan Okrugli sto na temu "Prezentacija predstavnicima institucije sistema o značaju primjene člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom". 

Ovo je bila prilika da se razmjene stručna mišljenja predstavnika institucija i autentična iskustva osoba sa invaliditetom, između ostalog i vezano za inkluzivno obrazovanje djece i mladih. Tokom diskusije ukazano je na ograničavajuće faktore u procesu inkluzije, kao što su: postojanje arhitektonskih barijera u obrazovnim i ustanovama kulture, nedostatak stručnih kadrova u školama, nedovoljna obučenost prosvjetnih radnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, kao i dug period od pokretanja postupka za procjenu preostalih kapaciteta učenika do donošenja nalaza i mišljenja od strane stručne komisije Centra za socijalni rad (koji je osnova za definisanje individualnih programa za rad sa učenikom sa smetnjama u razvoju).

Okruglom stolu je pored predstavnika škola i predškolskih ustanova regije Bijeljina, Pedagoškog zavoda, Zavoda za zapošljavanje, Javnog Fonda za dječiju zaštitu, Gradske uprave, prisustvovala i aktivno učešće uzela zamjenik Ombudsmana za djecu Jovanka Vuković