DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Povodom Međunarodnog dana djeteta koji se obilježava  20. novembra, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je online seminar preko Zoom platforme pod nazivom „Eksploatacija djece kroz dječiji brak".

Seminar je organizovan kroz dva panela na kojima su razmatrana sledeća pitanja: kada dječiji brak postaje trgovina ljudima, koje uloge trebaju igrati relevantni akteri, koje su najdjelotvornije metode zaštite, kako djece, tako i žrtava seksualnog nasilja i trgovine ljudima uzimajući u obzir i domaći i međunarodne pravne sisteme. I pored postojanja niza relevantnih međunarodnih konvencija, domaćih zakona i napora institucija i tijela vlasti i nevladinih organizacija, mnoge djevojčice su često izložene prisilnim i dječijim brakovima, a što često predstavlja trgovinu ljudima. Iako se rani brakovi smatraju tradicijom u romskoj kulturi, neke studije pokazuju da takva praksa postoji u gotovo svim kulturama.

Seminaru je prisustvovalo preko 120 učesnika, među kojima je bila i predstavnica Ombudsmana za djecu. Ona je naglasila važnost i značaj preventivnog djelovanja. Istakla je da je, u vezi sa maloljetničkim brakovima, Institucija prepoznala problem ugrožavanja prava djeteta na obrazovanje i negativan uticaj na njihov psihofizički razvoj. U tom smislu Institucija je tokom prethodniih godina provela više istraživanja: Reproduktivno zdravlje-stavovi mladih, Seksualna eksploatacija djece u RS i Problemi i rizici maloljetničkih brakova, te ukazala na potrebu da edukacija djece o njihovom zdravlju bude dio obrazovnog sistema, pa je u tom smislu  upućena Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture.