DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta Ombudsman za djecu, uz podršku Ministarstva za omladinu porodicu i sport, organizovao je online aktivnosti sa učenicima srednjih škola Republike Srpske.

Aktivnosti su se odvijale tokom 24. novembra, kada je održana radionica "Nasilje u porodici i uticaj na djecu", i 26. novembra kada je održana panel diskusija "Covid 19 i mladi". U toku priprema, Ombudsman za djecu uputio je javni poziv srednjoškolcima da se dobrovoljno prijave za učešće što je ovim aktvnostima dalo posebno obilježje jer je učešće bilo na osnovu iskazanog interesa.   

Tokom prve aktivnosti, srednjoškolci iz Trebinja, Doboja i Dervente imali su priliku da nauče o karakteristikama i oblicima nasilja, sa fokusom na nasilje u porodici i uticaj na djecu, posebno u situaciji pandemije uzrokovane virusom korona. Radionica je imala interaktivni karakter i učesnici su iznosili svoja iskustva, stavove i postavljali različita pitanja. Tokom radionice, imali su priliku i da upoznaju mladu savjetnicu Ombudsmana za djecu iz Doboja, koja im je prenijela svoja iskustva u okviru angažmana i saradnje sa Ombudsmenom za djecu.   

Tokom druge aktivnosti, panel diskusije na temu "Covid 19 i mladi", srednjoškolci iz Rogatice, Trebinja, Dervente i Doboja su sa predstavnicima Ombudsmana za djecu, razgovarali o uticaju koji situacija uzrokovana virusom korona ima na njihov porodični, školski i društveni život. Najviše pažnje mladi su posvetili segmentu obrazovanja. Iznijeli su svoje stavove o nastavi, prednostima i nedostacima online i nastave uživo koja se odvija u školama, poštovanju epidemioloških mjera i načinima druženja i komunikacije u novonastalim uslovima. Zaključili su da im nedostaje klasična nastava, ekskurzije, druženja u školi te da su zabrinuti da li će imati posljedice u nastavku školovanja i tokom studiranja zbog smanjenog obima učenja. Srednjoškolci su iznijeli niz autentičnih stavova i mišljenja kojima će biti posvećena dužna pažnja u narednim aktivnostima Ombudsmana za djecu koje će biti posvećene ovoj temi.