DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Drugi  Internacionalni  kongres dječije i adolescentne psihoterapije pod nazivom „Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije", ove godine održao se od 2. do 4. decembra putem Zoom platforme.

Kongres je bio prilika za razmjenu iskustava, istraživanja, primjera dobre prakse, kao i unapređenje razumijevanja o uticaju pandemije na mentalno zdravlje i psihosocijalnu dobrobit.

Kongres je mjesto susreta različitih disciplina, institucija i organizacija čiji je cilj očuvanje zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata, kroz izlaganje učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Italije, Belgije, Rumunije, Slovenije, Kanade i SAD.

Po pozivu organizatora na Kongresu je učestvovala i dr. sc. Nada Grahovac koja je govorila o dječijim pravima za vrijeme pandemije.