DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Misije OSCE u BiH, održana je prezentacija „Procjena pristupa Romkinja pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite", s ciljem upoznavanja s rezultatima istraživanja o pristupu Romkinja socijalnoj zaštiti i socijalnim uslugama.

U svrhu boljeg razumijevanja izazova s kojima se suočavaju Romkinje, OSCE BiH je u 2019. godini proveo terenska ispitivanja i popunjavanje upitnika, a u uzorak je bilo uključeno 730 Romkinja, 55 stručnjaka iz oblasti socijalnog rada i 16 organizacija civilnog društva iz cijele BiH. Predstavnici Misije predstavili su analizu dobijenih podataka iz upitnika.

Prezentaciji je prisustvovala i predstavnica Ombudsmana za djecu.