DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Galeriji Centra za kulturu „Semberija" održana je završna konferencija projekta „Vrtić je i moje pravo", u okviru kojeg je u prethodna tri mjeseca za ukupno sedamdesetoro djece iz porodica lošijeg materijalnog statusa, romske djece i djece sa liste čekanja obezbijeđen besplatan boravak u vrtiću „Čika Jova Zmaj" Bijeljina. Projekat je realizovao Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Gradske uprave Bijeljina, u saradnji sa Udruženjem građana „Porodični krug", Udruženjem građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin" i vrtića „Čika Jova Zmaj".

Vrtiću su obezbijeđena sredstva za opremanje kuhinje i didaktički materijal u novom prostoru u mjesnoj zajednici Ledinci, gdje je realizovan Projekat. Na Konferenciji je istaknuto da je predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem  u Bijeljini obuhvaćeno 36%  djece u ciljnoj uzrasnoj dobi, a da je cilj da do 2030.-e godine obuhvat bude minimalno  50% djece predškolskog uzrasta.

Projekat „Vrtić je i moje pravo" podržan je sredstvima finansijskog mehanizma za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj, koji je uspostavljen kroz saradnju Ministarstva finansija, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Na završnoj konferenciji učestvovali su predstavnici Gradske uprave Bijeljina, predškolskih ustanova, Centra za socijalni rad, nevladinog sektora i zamjenica ombudsmana za djecu.