DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsmani Bosne i Hercegovine prof.dr Ljubinko Mitrović, dr Jasminka Džumhur i Nives Jukić  održali su danas sastanak sa Dragicom Radović, ombudsmanom za djecu Republike Srpske na kome je razgovarano o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihove zaštite, čime je nastavljena uspješna saradnja ove dvije institucije.

Tema sastanka bili su različiti aspekti zaštite dječijih prava, kao i pitanja saradnje iz nadležnosti i djelokruga funkcionisanja dvije institucije, posebno u kontekstu pandemije koronavirusa. 

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim temama, poput pitanja vakcinacije naših građana, ali i o konkretnim planiranim budućim aktivnostima institucija. Poseban značaj dat je građanima koji su se istovremeno obratili i Ombudsmanima Bosne i Hercegovine i Ombudsmanu za djecu Republike Srpske, te je zaključeno da će se i u budućnosti sarađivati radi zaštite prava i interesa djeteta. Bilo je govora i o zajedničkoj budućoj saradnji u radu, posebno kada je riječ o novim zakonskim rješenjima kako bi se unaprijedila zaštita djece - npr. izmjene i dopune porodičnih zakona, osnivanje alimentacionih fondova, jasno definisanje kriterijuma za izbor učenika generacije u osnovnim i srednjim školama i slično. Kako je zaključeno tokom sastanka, u budućnosti je potrebno planirati zajedničko djelovanje u konkretnim predmetima, ali i u slučajevima koja podrazumijevaju rješavanje sistemskih problema i zagovaranja novih zakonskih rješenja u najboljem interesu djeteta. 

Ocjenjujući današnji sastanak veoma korisnim, ombudsmani su se saglasili o potrebi zajedničkog djelovanja na određenim pitanjima ostvarivanja prava djece, uključujući i izdavanje zajedničkih preporuka.