DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja, Dan ružičastih majica, obilježava se zadnje srijede u mjesecu februaru s ciljem ukazivanja na problem vršnjačkog nasilja i njegove posljedice na razvoj i odrastanje djeteta, te potrebu neophodne saradnje škola i roditelja u prepoznavanju nasilnog ponašanja kod djece i blagovremene reakcije u svakom pojedinačnom slučaju.

Roditelji i nastavnici imaju odgovornost za stalni nadzor i blagovremenu reakciju u svim slučajevima nasilja među djecom, ali i djeca imaju odgovornost za poštovanje prava drugih i drugačijih.

Zaštita djece od različitih oblika nasilja podrazumijeva prevenciju, kroz edukaciju djece od njihovog najranijeg uzrasta, o štetnosti i neprihvatljivosti nasilnih oblika ponašanja, a istovremeno i edukaciju odraslih o izazovima sa kojima se djeca susreću, o načinima prepoznavanja problema, traženju pomoći i rješenja. Vrlo je važna i neophodna adekvatna reakcija u cilju zaštite djeteta koje trpi nasilje, ali i odgovarajuće podrške djetetu koje se nasilno ponaša.

Svako dijete ima pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi dijete trpjelo nasilno ponašanje od bilo koga, niti ijedan razlog kojim se može pravdati izostanak reakcije odraslih u preduzimanju mjera u zaštiti djeteta.