DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U organizaciji Fondacije Friedrich Ebert u BiH, održana je online diskusija o nasilju u porodici u doba pandemije. 

Nasilje u porodici je globalni fenomen koji najčešće pogađa žene i djevojčice širom planete i kao takav teško krši uživanje ljudskih prava. Podrška ženama predstavlja jedan od centralnih stubova rada Fondacije, naročito u smislu jačanja društvenog i političkog angažmana žena.

Preko zoom platforme prezentovana je publikacija „Nasilje u porodici u doba pandemije"  koja je objavljena u novembru 2020. godine. Opšti cilj analize je utvrdjivanje da li je u periodu od proglašenja pandemije korona virusa došlo do porasta broja počinjenih nasilja u porodici u BiH.

Prezеntaciji su prisustvovali predstavnici institucija širom BiH.