DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Dana 21.03. obilježava se Međunarodni dan osoba sa Down sindromom. Budući da postoje tri kopije 21. hromosoma, regularni tip sindroma Down poznat je i kao trisomija 21, tako da je i za datum obilježavanja odabran 21. mart kao simbolično predstavljanje tih triju kopija 21. hromosoma.

Obilježavanjem Međunarodnog dana sindroma Down želi se upoznati svijet s ovim poremećajem i pri tome podstaći ljude za veće poštovanje prava ljudi s Downovim sindromom. Većim razumijevanjem i poboljšanjem njihovog položaja u društvu možemo poboljšati kvalitet života osoba s sindromom Down. 

Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrisali u društvo. 

Iako cijeli svijet dana 21.03. obilježava Međunarodni dan osoba sa Down sindromom, osobama sa ovim poremećajem  svaki dan je Dan osoba sa Down sindromom, i mi kao društvo trebamo svi da damo svoj doprinos da se stvari mijenjaju kako bi ukazali na potrebe osoba sa  Down sindromom, kao i da je neophodno edukovati ljude iz svih oblasti zajednice u kojoj živimo, jer je ključ u poznavanju onoga što Down sindrom jeste, onoga što  dijete s Down sindromom može da uradi. 

Moramo znati da je u različitosti ljepota i bogatstvo života, a svi mi moramo prihvatiti i te različitosti i tako obogatiti i sebe i druge oko nas, posebno djecu koju pripremamo za život u toleranciji i miru. 

Ombudsman za djecu podsjeća i na poštovanje UN Konvencije o pravima djeteta, a i domaće propise u ostvarivanju prava djece sa poteškoćama u razvoju, na njihovo ravnopravno učešće u društvu, u kojem treba da uživaju pun i dostojan život, u uslovima u kojima se obezbjeđuje njihovo dostojanstvo, postiže samostalnost i olakšava aktivno učešće u zajednici.