DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Broj: OI-K-BL-/21

         323-O/21 

Dana: 25.03.2021. godine         

                                       Saopštenje za javnost   

           Ombudsmani Bosne i Hercegovine i Ombudsman za djecu Republike Srpske traže         hitno postupanje nadležnih organa u postupcima koji se tiču djece     

Ombudsmani koriste ovu priliku da pozovu sve nadležne organe, a posebno redovne sudove, da u svim postupcima koji se tiču prava djeteta obezbijede ažurnost i efikasnost u postupanju, rukovedeći se najboljim interesom djeteta.   

U svom dosadašnjem radu ombudsmeni su uočili da se najveći broj žalbi u oblasti praćenja prava djeteta odnosi na povrede ličnih prava djeteta o kojima se odlučuje u upravnim i sudskim postupcima, i to od strane nadležnih centara/službi za socijalni rad, pravosudnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, ministarstava, fondova, institucija i javnih ustanova. Upravo je riječ o nadležnim organima koje roditelji označavaju kao odgovorne strane u postupcima pred instititucijama Ombudsmana, odnosno žale se na njihova (ne)postupanja.   

Ombudsmani ukazuju na potrebu za intervencijom nadležnih organa u slučajevima kada se roditelji ne mogu sporazumjeti o ostvarivanju prava djeteta, staranju o djetetu, odnosno o izvršavanju svojih obaveza i odgovornosti i sl. Postoje brojni primjeri u praksi kada su stavovi roditelja o pitanjima koja se tiču djeteta različita. Ombudsmani su često svjedoci situacijama kada roditelji manipulišu djecom, ali i institucijama sistema i zapravo se ponašanje roditelja, koje nije u najboljem interesu djeteta, ne sankcioniše i pri tome još taj roditelj koristi svaku pravnu mogućnost da izdejstvuje što duže trajanje postupaka pred nadležnim sudovima.   

Ombudsmani se tokom istražnih postupaka obraćaju sudovima i zahtijevaju hitno postupanje u građansko-pravnim stvarima kada se odlučuje o pravima djeteta, preporučujući sudovima da postupaju i rade u najboljem interesu djeteta. Ombudsmani konstatuju da sudovi, u najvećem broju slučajeva, uvažavaju mišljenja i preporuke institucija Ombudsmana i predmete uzimaju prioritetno u rad.