DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

UN Vijeće za ljudska prava organizovalo je 12.04.2021. godine online seminar o mladima i ljudskim pravima. Povod za seminar je bila Rezolucija 41/13 Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) o mladima i ljudskim pravima, čije je, ranije planirano, predstavljanje odloženo zbog pandemije virusa korona.

Ciljevi ovog seminara su bili da se podigne svijest o potrebi borbe protiv diskriminacije mladih i detektuju i naglase izazovi sa kojima se mladi u najrazličitijim oblastima suočavaju u ostvarivanju svojih ljudskih prava, te da se istraže načini na koji bi se mladi mogli adekvatnije uključiti u mehanizme zaštite ljudskih prava. Razmotrene su i moguće akcije i mjere Vijeća za ljudska prava radi poboljšanja položaja mladih.

Seminaru je prisustvovao veliki broj predstavnika institucija i organizacija iz cijelog svijeta, kao i predstavnica Ombudsmana za djecu.