DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji udruženja građana „Fondacija Lara" iz Bijeljine i „Udružene Žene" iz Banja Luke, dana 28.04.2021.godine u Bijeljini je održan tematski, zagovarački sastanak za predstavljanje preporuka  i smjernica za unapređenje podrške i reintegracije rodno zasnovanog nasilja u projektu „Unapređenje institucionalizacije lokalnih propisa i politika za podršku i reintegraciju žena žrtava rodno zasnovanog nasilja."

Projekat je, tokom četiri mjeseca, realizovan na području Grada Bijeljine i opštine Ugljevik u saradnji sa centrima za socijalni rad i gradskom tj. opštinskom upravom. Na tematskom sastanku su prezentovani rezultati istraživanja sprovedenog  sa relevantnim institucijama i rada u fokus grupama sa žrtvama nasilja, na osnovu čega su i definisane predstavljene preporuke i smjernice za unapređenje podrške i reintegracije rodno zasnovanog ,kao i alata za informisanje žrtava i zainteresovanih lica.

Skupu je pored predstavnika Gradske uprave Bijeljine, opštine Ugljevika,  centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje ovih lokalnih zajednica, prisustvovala  i Zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz Kancelarije u Bijeljini. Ovaj projekat je podržan od strane „Austrijske agencije za razvoj i saradnju."