DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Bijeljini je održan sastanak radne grupe za bezbjednost djece na području Grada Bijeljina, na kome se razgovaralo o aktuelnim problemima vezanim za zaštitu djece od bolesti ovisnosti (konzumiranje alkohola, duvana i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci djece i mladih).

Radnu grupu čine predstavnici: Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Doma zdravlja, Centra za mentalno zdravlje, osnovnih i srednjih škola, UG za obrazovanje Roma „Otaharin" kao i Gradske uprave Bijeljina.

Konstatovano je da je na području Grada Bijeljina evidentiran stalni trend povećanja broja djece i omladine koja konzumiraju duvan, alkohol i psihoaktivne supstance, što predstavlja veliku opasnost za njih, njihove porodice i ozbiljan društveni problem.

Takođe je ukazano na značaj prije svega preventivnog multidisciplinarnog djelovanja svih relevantnih institucija, ali je primarno istaknuta neizostavna uloga roditelja i porodice, te neophodnost podrške porodici u jačanju njene vaspitne funkcije i roditeljskih kompetencija.

Sastanku je prisustvovala i g-đa Jovanka Vuković, zamjenica ombudsmana za djecu koja je tom prilikom podsjetila prisutne na poseben Izvještaj Institucije iz 2018. godine na temu „Prevencija upotrebe duvana i alkohola među djecom i mladima". Izvještajem je ukazano na problem nedostatka sistemske evidencije podataka o tome koliko djece i mladih konzumira duvan i alkohol, kao i na djelovanje inspekcijskih organa u kontroli primjene relevantnih zakona.

Naglasila je i potrebu da se u obrazovni sistem uvede predmet o zdravom stilu života, kao i da se pojača medijska aktivnost u pogledu edukacije mladih, te osjetljivosti cjelokupnog drušva prema ovom problemu.