DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U organizaciji ENOC-a održan je onlajn seminar na temu „ KOVID 19 i dječija prava: Lekcije za budućnost", koji je okupio sve članove ENOC-a, odnosno predstavnike evropskih ombudsmana za djecu, a kojem je prisustvovao i predstavnik Ombudsmana za djecu. Seminar je bio podijeljen na dvije sesije na kojima se prvog dana govorilo o uticaju pandemije na dječija prava, a drugog dana o standardima i vrijednostima ENOC-a.

Iako onlajn, seminar je bio prilika da ombudsmani za djecu Evrope razmijene znanja i iskustva po pitanju zaštite dječijih prava u pandemiji virusa korona, bilo da se radi o pravu na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pravu na igru i slobodno vrijeme, ili o pravu na zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Mladi savjetnici ENOC-a okupljeni u mreži ENYA takođe su dali svoj doprinos predstavljanjem svojih stavova i razmišljanja, te ličnih iskustava i doživljaja o uticaju pandemije na ostvarivanje njihovih prava