DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

ZAJEDNO MOŽEMO SVE, ovogodišnji je moto Međunarodne tradicionalne manifestacije "Dječija nedjelja", koja će biti održana u periodu od 04. do 10. oktobra 2021. godine.

Cilj obilježavanja „Dječije nedjelje" je podsticanje i organizovanje raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i preduzimanja drugih mjera za unapređenje razvoja dječije zaštite. Ove godine naglasak je stavljen  na značaj zajednice i jedinstva i potrebe da pružimo podršku jedni drugima, da programske aktivnosti usmjerimo prema potrebama djece i njihovoj budućnosti, te stvaranju uslova za pravilan rast i razvoj.

Ombudsman za djecu će, u skladu sa epidemiološkim mjerama, dati svoj doprinos obilježavanju „Dječije nedjelje":

-u saradnji sa Muzejom Republike Srpske planirano je Otvaranje manifestacije u Stalnoj postavci Muzeja RS, u ponedjeljak 04. oktobra u 11 časova. Dok je za 5.oktobar 2021.godine u 11 časova planirana edukativno - kreativna radionica „Zajedno možemo sve" sa posebnim osvrtom na dječija prava.

-6.oktobra je planirana radionica u sklopu redovnih aktivnosti Ombudsmana za djecu „O tvojim pravima u tvojoj školi-Da li znamo šta je nasilje" u Osnovnoj školi „Obudovac".

-7.oktobra 2021.godine je planirano da se održi okrugli sto na temu Predstavljanje Posebnog izještaja „Nasilje nad djecom u porodici", sa početkom u 12.00 časova u prostorijama „Socijalno-edukativnog centra" SEC Banja Luka.