DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U sklopu obilježavanja manifestacije „Dječija nedjelja", a na poziv Savjeta učenika  JU „Ekonomska škola Bijeljina", mr Jovanka Vuković, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske je održala radionicu „Učešće djece i mladih u igrama na sreću", sa učenicima drugog razreda ove škole. Radionica je realizovana na otvorenom prostoru, u školskom amfiteatru, u skladu sa aktuelnim mjerama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i aktivno su učestvovali u radu radionice.  U razgovoru sa učenicima potvrđen je i zaključak Posebnog izvještaja Ombudsmana za djecu, koji im je prezentovan, da su igre na sreću lako dostupne djeci i mladima, te da pri ulasku u takve objekte niko ne utvrđuje njihovu starosnu dob, ali i da se takvi objekti nalaze u neposrednoj blizini njihove škole. 

Tokom radionice, učenici su upoznati sa višestruko štetnim posljedicama koje ostavlja patološko učešće u igrama na sreću na zdravlje i dobrobit, ne samo njihovo nego i njihove porodice, te im je ukazano da se prema mišljenju i iskustvima stručnjaka, zavisnost od kocke-kao bolesti zavisnosti, najteže liječi u psihijatrijskom i psihoterapeutskom smislu. Na kraju radionice učenici su  izrazili mišljenje da bi uvođenje ove tematike u školski program bilo svrsishodno i preventivno, ali ne samo kroz „nastavničko predavanje, nego i kroz učešće nekoga ko se izborio sa ovom ili nekom drugom bolešću  zavisnosti".