DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, institucija Ombudsmana za djecu je organizovala okrugli sto na kojem je predstavila rezultate istraživanja koje je provela u tekućoj godini. Istraživanjem o nasilju nad djecom u porodici traženi su podaci o nasilju nad djecom  za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020.godine, a cilj istraživanja je bio izvještavanje i prikupljanje podataka o registrovanim oblicima nasilja u porodici u 2020.godini i posebnim osvrtom na uticaj Covid 19 virusa na eventualno povećanje (smanjenje) broja registrovanih slučajave nasilja u Republici Srpskoj.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, centara za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova, JU Dom „Rada Vranjesević", Fondacije „Udružene žene", Udruženje „Nova Generacija" Banja Luka i dr. koji su aktivnim učešćem iznijeli svoja mišljenja u radu i djelovanju u praksi a što je rezultiralo zajedničkim formulisanjem određenih preporuka kako  bi se unaprijedila  ova oblast.