DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin" iz Bijeljine je u cilju obilježavanja „Dječija nedjelja" organizovao  „Dan otvorenih vrata  Dnevnog centra  Otaharin".
Djeca, korisnici usluga Dnevnog centra su na inkluzivnom principu ugostili drugare iz gradskih vrtića "Vesela družina" i "Čika Jova Zmaj" i zajedno su kroz igru, realizovali predviđene aktivnosti.

Stručni tim i Direktor UG "Otaharin" su goste upoznali sa radom, obuhvatom i ciljnim kategorijama Dnevnog centra, sa socijalnim uslugama koje pružaju korisnicima, ali i sa teškoćama sa kojim se susreću, kao i sa daljim planovima, stavljajući akcenat na ideju UG vezano za otvaranja Prihvatilišta za djecu u Gradu Bijeljina.

U gostima „Otvorenih vrata", pored predstavnika Centra za socijalni rad, JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Bijeljina, predstavnica njemačke organizacije „GIZ" Tuzla, predstavnica UG „Centar za djevojke" iz Niša, prisustvovala je zamjenica Ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković, koja je između ostalog podsjetila na značaj primjene i promocije Konvencije UN o pravima djeteta.