DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu prisustvovao je 1. decembra radionici koju je organizovao UNDP u sklopu projekta „Podrška integraciji podataka o stanju ljudskih prava u planske dokumente za Agendu 2030 u BiH". Na radionici je predstavljen Nacrt Izvještaja o analizi nedostataka u prikupljanju podataka za izvještavanje o ljudskim pravima na nacionalnom nivou.

Analiza nedostataka u prikupljanju podataka za izvještavanje o ljudskim pravima na nacionalnom nivou je rezultat navedenog projekta koji je pokrenuo Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR). Cilj je ojačati institucije u procesu prikupljanja podataka o ljudskim pravima u svrhu poboljšane analize, mehanizama izvještavanja za ljudska prava, praćenja implementacije i  jačanja saradnje između različitih relevantnih institucija kroz utvrđene mehanizme i metodološke okvire.